آخرین محصولات ویژه

فایل های دسته بندی کسب و کار صنعتی - صفحه 1

طرح احداث واحد تولید ماکارونی

طرح احداث واحد تولید ماکارونی | نوع طرح: طرح کسب و کار صنعتی | تعداد صفحات: 60 | سال انتشار: نامشخص | فرمت: (DOC) قابل ویرایش | جدول و نمودار: دارد | عکس و تصویر: ندارد

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح تاسیس واحد فرآوری گیاهان دارویی

طرح تاسیس واحد فرآوری گیاهان دارویی | نوع طرح: طرح کسب و کار صنعتی | تعداد صفحات: 30 | سال انتشار: نامشخص | فرمت: (PDF) غیر قابل ویرایش | جدول و نمودار: دارد | عکس و تصویر: ندارد

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح بسته بندی تی بک گیاهان دارویی

طرح بسته بندی تی بک گیاهان دارویی | نوع طرح: طرح کسب و کار صنعتی | تعداد صفحات: 32 | سال انتشار: نامشخص | فرمت: (PDF) غیر قابل ویرایش | جدول و نمودار: دارد | عکس و تصویر: ندارد

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح خشک کردن و بسته بندی گیاهان دارویی

طرح خشک کردن و بسته بندی گیاهان دارویی | نوع طرح: طرح کسب و کار صنعتی | تعداد صفحات: 59 | سال انتشار: نامشخص | فرمت: (PDF) غیر قابل ویرایش | جدول و نمودار: دارد | عکس و تصویر: دارد

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح تولید و بسته بندی اسانس گیاهان دارویی

طرح تولید و بسته بندی اسانس گیاهان دارویی | نوع طرح: طرح کسب و کار صنعتی | تعداد صفحات: 71 | سال انتشار: نامشخص | فرمت: (PDF) غیر قابل ویرایش | جدول و نمودار: دارد | عکس و تصویر: دارد

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح تولید قرص و کپسول گیاهی

طرح تولید قرص و کپسول گیاهی | نوع طرح: طرح کسب و کار صنعتی | تعداد صفحات: 121 | سال انتشار: نامشخص | فرمت: (PDF) غیر قابل ویرایش | جدول و نمودار: دارد | عکس و تصویر: دارد

قیمت : 35,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح تولید اسانس گیاهان دارویی

طرح تولید اسانس گیاهان دارویی | نوع طرح: طرح کسب و کار صنعتی | تعداد صفحات: 107 | سال انتشار: نامشخص | فرمت: (PDF) غیر قابل ویرایش | جدول و نمودار: دارد | عکس و تصویر: ندارد

قیمت : 35,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح تولید نوشیدنی های گیاهی

طرح تولید نوشیدنی های گیاهی | نوع طرح: طرح کسب و کار صنعتی | تعداد صفحات: نامشخص | سال انتشار: نامشخص | فرمت: (PDF) غیر قابل ویرایش | جدول و نمودار: دارد | عکس و تصویر: دارد

قیمت : 35,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح تولید دمنوش های گیاهان دارویی

طرح تولید دمنوش های گیاهان دارویی | نوع طرح: طرح کسب و کار صنعتی | تعداد صفحات: 106 | سال انتشار: نامشخص | فرمت: (PDF) غیر قابل ویرایش | جدول و نمودار: دارد | عکس و تصویر: دارد

قیمت : 35,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح فرآوری ژل آلوئه ورا

طرح فرآوری ژل آلوئه ورا | نوع طرح: طرح کسب و کار صنعتی | تعداد صفحات: 29 | سال انتشار: نامشخص | فرمت: (PDF) غیر قابل ویرایش | جدول و نمودار: دارد | عکس و تصویر: دارد

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح احداث واحد بسته بندی خرما

طرح احداث واحد بسته بندی خرما | نوع طرح: طرح کسب و کار صنعتی | تعداد صفحات: 18 | سال انتشار: نامشخص | فرمت: (DOC) قابل ویرایش | جدول و نمودار: دارد | عکس و تصویر: ندارد

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح احداث واحد بسته بندی عسل

طرح احداث واحد بسته بندی عسل | نوع طرح: طرح کسب و کار صنعتی | تعداد صفحات: 15 | سال انتشار: نامشخص | فرمت: (DOC) قابل ویرایش | جدول و نمودار: دارد | عکس و تصویر: ندارد

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2قبلی · بعدی